ARS-AREA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

ARS-AREA Pracownia architektoniczno-konstrukcyjna                 
mgr inż. Piotr Wierzbicki
siedziba - ul. Topolowa 18; 33-300 Nowy Sącz                                                                                                                                              

biuro - ul. Głowackiego 34a/15, Nowy Sącz
REGON  120740630   NIP  6281990054

mgr inż. arch. MARTA TOKARCZYK-WIERZBICKA
tel. 0-600 961 657
e-mail. marta_tokarczyk@o2.pl

mgr inż. PIOTR WIERZBICKI
tel. 0-602 352 126
e-mail. piotrgrzegorz-wierzbicki@o2.pl