ARS-AREA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Pracownia działa od wrześniu 2008r. na terenie małopolski. Zajmujemy się projektowaniem budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej, przemysłowych oraz wystrojami wnętrz. Stale współpracujemy z pracownią projektową AREA-STUDIO 3 mgr inż. arch. Przemysław Gosztyła ul. Głowackiego 34a/14; 33-300 Nowy Sącz oraz pracowniami branżowymi, dzięki którym możemy zapewnić Państwu pełną i fachową obsługę inwestycji.
 

MArta Tokarczyk-Wierzbickamgr inż. arch. Marta Tokarczyk-Wierzbicka upr. nr MPOIA/111/2015
1981   ur. w Nowym Sączu
2005   Dyplom na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej
2006   Praca w STUDIO 2,26 w Nowym Sączu
2007   Praca w PLANWERKE ARCHITEKTEN w Nowym Sączu
2008   Założenie pracowni ARS-AREA


mgr inż. Piotr Wierzbicki upr. nr MAP/0557/PBKb/15
1982   ur. w Krakowie
2000   Praca w pracowni KONSTRUKTOR w Chrzanowie
2003   Praca w pracowni PROJEKTANT w Krakowie
2007   Praca w pracowni PLANWERKE ARCHITEKTEN w Nowym Sączu
2008   Dyplom na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
2008   Założenie pracowni ARS-AREA
2010   Dyplom na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Śląskiej