ARS-AREA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Rewitalizacja zabytkowego parku w Korzennej /koncepcja - praca konkursowa/

Praca konkursowa w ramach konkursu: nr 7/2010/3.2.a dla Schematu 3.2 A, Dziedzictwo kulturowe i rewaloryzacja układów przestrzennych Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Tytuł pracy/projektu konkursowego:  Nowe dzieło w starych ramach. Rewitalizacja zabytkowego założenia parkowo-dworskiego w Korzennej z przeznaczeniem na Park Tradycji Nauki i Kultury.

Ocena projektu: 5 miejsce  na 67 projektów (projekt otrzymał 85,29% możliwych punktów do zdobycia oraz uzyskał wnioskowane dofinansowanie)

Kwota uzyskanego dofinansowania: 2 063 568,60 zł.

Współpraca: dr Andrzej Laskowski

Opis projektu konkursowego:
Na terenie adaptowanego parku zaprojektowano PARK TRADYCJI NAUKI I KULTURY.  Głównym ideą projektu jest rekonstrukcja zabytkowego założenia parkowego wraz z zabudowaniami dworskimi jak również stworzenie miejsca do aktywnego spędzania czasu nie tylko dla okolicznych mieszkańców.
Goście Parku będą mieć możliwość poznania dziedzictwa kulturowego gminy Korzenna poprzez uczestnictwo w warsztatach praktycznych z zakresu tradycyjnego rękodzielnictwa, fotografii, filmu oraz wypoczynek na świeżym powietrzu dzięki placu zabaw, kinie plenerowym czy ścieżce edukacyjnej związanej z nauką podstawowych praw przyrody i fizyki.
    Punktem centralnym całego założenia  będzie odrestaurowany budynek dworu, w którym przewidziano część ekspozycyjną, konferencyjno-wystawienniczą oraz restauracyjną.
    W części ekspozycyjnej pokazana zostanie historia oraz dziedzictwo kulturowe gminy Korzenna i okolicznych miejscowości. Zaprojektowano sale tematyczne ze stałą ekspozycją: ”Pradzieje Korzennej i okolic”, „Dwór i jego właściciele, „Dziedzictwo lokalnego Kościoła”, Sala Mistrza Tryptyku z Wójtowej, Pobyt w Korzennej Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego), „Mieczysław Górowski – mistrz plakatu z gminy Korzenna”, „Nie tylko Korzenna. Dziedzictwo kulturowe miejscowości tworzących gminę” oraz „Meandry lokalnej historii”.
    W części wystawienniczo-konferencyjnej zaprojektowano sale przeznaczone na czasowe wystawy nawiązujące do organizowanych warsztatów oraz konferencje o zróżnicowanej tematyce.
Część restauracyjna (parter) oraz magazynowa (piwnica wschodnia) stanowią podstawę do obsługi w/w funkcji.
W budynku dawnej kuchni zaprojektowano sale, w których prowadzone będą warsztaty praktyczne w zakresie:
•    garncarstwo,
•    szkło artystyczne,
•    kowalstwo,
•    koronkarstwo,
•    hafciarstwo,
•    malarstwo,
•    film i fotografia alternatywna (np. kamera „ob-skóra”, fotografia małoobrazkowa, i inne).
Dla uzupełnienia wyżej opisanych funkcji proponowanych w budynku dawnego dworu i kuchni dworskiej na terenie parku zaprojektowano ścieżkę edukacyjną pt.: ogród doświadczeń z zakresu fizyki, kino plenerowe przeznaczone dla około 30 osób zlokalizowane w zacienionym wąwozie we wschodniej części parku, miejsce na scenę koncertową z widownią przeznaczoną dla około 150 osób zlokalizowaną na południowym stoku oraz plac zabaw stylizowany na regionalny.
Zaprojektowano odtworzenie założenia parku dworskiego o charakterze „romantycznym”, poprzez wycinkę niewartościowych drzew i nasadzenie nowych. Ważnym elementem całego układu parkowego będzie staw, przez który zaproponowano kładkę połączoną z pozostałymi elementami parku siecią ścieżek.

Charakterystyczne parametry:
•    Powierzchnia parku: 2,7ha
•    Powierzchnia zabudowy budynków:
dwór:  310m2
kuchnia dworska:  186m2

Zakres pracy konkursowej:
•    Program funkcjonalno- użytkowy
•    Koncepcja programowo-przestrzenna

 

Podstawowe informacje:
Pow. zabudowy: brak danych
Pow. użytkowa: brak danych
Pow. podłogi: brak danych
Pow. całkowita: brak danych
Kubatura: brak danych
« Wróć