ARS-AREA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Centrum Tenisowe w Nowym Sączu

Koncepcja zagospodarowania terenów – istniejących kortów tenisowych przy ul. Michała Siedleckiego w Nowym Sączu – z przeznaczeniem na Centrum Tenisowe. Teren obejmuje nieużytkowane korty tenisowe w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Kamienica oraz boiska sportowego. Lokalizacja w miejscu wskazanym w połączeniu z boiskiem sportowym stworzy obszar służący rekreacji oraz czynnemu wypoczynkowi mieszkańców podnosząc atrakcyjność terenów sąsiednich.

Zaprojektowano dwie hale tenisowe z pełnowymiarowymi kortami, dwa pełnowymiarowe korty tenisowe otwarte oraz ściankę do gry pojedynczej. Korty zadaszone posiadać będą nawierznię sztuczną – syntetyczną, korty otwarte nawierzchnię ceglastą. Na obszarze inwestycji zaprojektowano również zaplecze niezbędne do funkcjonowania inwestycji: mała gastronomia, toalety, parking (osiem miejsc postojowym w tym dwa dla osób niepełnosprawych). Hale tenisowe zlokalizowane w układzie wschód-zachód, otwarte korty pomiędzy halami w układzie północ-południe. Parking zlokalizowany od strony zachodniej z którego można bezpośrednio przejść na teren Centrum Tenisowego. W koncepcji wykorzystano hale tenisowe typowe w konstrukcji z drewna klejonego produkcji firmy K.B. Tennis Solutions HalaTenisowa.com.

Powierzchnia terenu: 4500m2

Podstawowe informacje:
Pow. zabudowy: 250,00 m2
Pow. użytkowa: brak danych
Pow. podłogi: brak danych
Pow. całkowita: brak danych
Kubatura: brak danych
« Wróć