ARS-AREA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA
Budynek usługowy w Krynicy

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku usługowego wraz z wprowadzeniem funkcji mieszkalnej w nadbudowywanej kondygnacji. Rozbudowa obejmuje garaż - wielkość rozbudowy max. 10% powierzchni zabudowy w stanie istniejącym. Nadbudowa – zwiększenie wysokości budynku max. o 1m.

Po realizacji zamierzenia budowlanego przedmiotowy budynek będzie pełnił funkcję usługową z częścią mieszkalną. Usługi w zakresie drukarnia /kondygnacja piwnic/, pokoje pod wynajem / kondygnacja parteru i piętra/ - wydzielony lokal mieszkalny /kondygnacja poddasza/.   Usługi w zakresie „pokoje pod wynajem” obejmują 6 pokoi.

Podstawowe informacje:
Pow. zabudowy: 220,00 m2
Pow. użytkowa: 399,00 m2
Pow. podłogi: 431,00 m2
Pow. całkowita: 571,00 m2
Kubatura: 999,99 m2
« Wróć